MUSTALÄHDE

Mustalähde


Mustalähde on useasta silmäkkeestä muodostunut harvinaisen suurikokoinen lähde. Nimi johtunee paikan erikoislaatuisuudesta. Jyrkän rinteen alla oleva ja suurten tummien kuusten ympäröimä notkelma ei ole liiemmin valossa kylpenyt. Saattaa vain arvailla, mitä pimeinä syysiltoina on Mustastalähteestä vettä noutavan mielessä liikkunut.[1, Sivu 104]


Mustalähde on toiminut uhrilähteenä ja se sijaitsee Tuovilanlahden kylässä pienen supan pohjalla. Supan pohjoisreunaa kulkee Mustalähteentie, jolta laskee polku lähteelle. Supan rinteessä kasvaa paksuja mäntyjä ja koivuja. Sen pohjalla on rehevää aluskasvillisuutta, mm. pihlajaa, saniaista ja nokkosta. 


Lähteen pohjalla vesi purkautuu useista kohdista. Vesialueen halkaisija on noin 20 metriä ja syvyys noin 20 senttimetriä. Lähteen pohja on harmaata hiesua ja sen päälle on muodostunut eloperäinen punaruskea, tomumainen kerros. Lähteestä laskee pieni voimakasvirtainen puro Tuovilanlahteen. Puroa on käytetty myllyn voimanlähteenä.
Lähteeseen tiedetään uhratun vielä 1900-luvulla. Mustasta lähteestä "ostettiin" pesuvettä, jota käytettiin sairauksien parantamiseen. Maksuksi vuoltiin lähteeseen hopeaa, esimerkiksi kolikon reunasta (Rytkönen 1927).[2]


Lisää Mustastalähteestä Tuovilanlahden historiasivuilta

[1] Sulo Koponen, Niilo Mykkänen: Tuovilanlahden kylän historiaa. Tuovilanlahden historiapiiri, 1989. ISBN 952-90-0677-2. 

[2] https://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=1000003485


Infotaulu ja penkki Mustallalähteellä